นกเลิฟเบิร์ด เป็นนกแก้วที่ตัวเล็ก มีสายพันธุ์ แยกเป็น 9 ชนิด มีถิ่นกำเนิดจากทวีป แอฟริกา เป็นนกที่มีเสน่ห์ ขี้เล่น จะอยู่กันเป็นคู่ มีสีสันมากมาย เริ่มต้นทีแรกเลยจะเป็นสีเขียว แล้วคนนำมาเพาะเลี้ยงแล้วพัฒนาสายพันธุ์ ผสมออกมามีสีต่างๆ มากมาย อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 10 - 15 ปี ประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์นกได้ตลอดทั้งปี

Thai English